Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 


Освітній процес

Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні   заняття    будуть    організовані    за   семестровою  системою:  І семестр – з 1 вересня по 29 грудня 2017, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018.

Тривалість уроків у ХГ № 172 становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин,у 5–11-х класах – 45 хвилин. Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 № 292 «Про запровадженняЗакону України  «Про загальну середню освіту»» (п.3.4), листом Міністерства освітиУкраїни від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різницяв часі навчальних годин 1–4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв міжуроками, додатковий облік і компенсація навчального часу в початковій школі у 2017/2018навчальному році не проводитимуться.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться впродовж та наприкінці навчального року (рішення педагогічної ради, протокол від 14.06.2017  № 12, ради закладу, протокол від 14.06.2017 № 7) для учнів 1–4-х класів  протягом  4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день, для учнів 5–8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5–6-х класах - по 3 академічні години на день, у 7–8-х класах – по 4 академічні години на день, у  10-х  класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно осінні – з 23 жовтня по 29 жовтня 2017, зимові – з 30 грудня 2017 по 14 січня 2018, весняні – з 26 березня по 01 квітня 2018.

       З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням із відповідними місцевими органами управління освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитися для учнів 1-х класів додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу – п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.