Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 

Освітній процес

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття будуть організовані за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня 2018, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019.

Тривалість уроків у ХГ № 172 становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин. Згідно з пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказомМіністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27.05.1993 за № 56 (зі змінами) визначено,що скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставоюдля зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв'язку із зменшенням їїтривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації в початковій школі в 2018/2019 навчальному році.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової, основної та старшої школи. Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно осінні – з 29 жовтня по 04 листопада 2018, зимові – з 28 грудня 2018 по 13 січня 2019, весняні – з 25 березня по 31 березня 2019.

       З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням із відповідними місцевими органами управління освіти можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитися для учнів 1-х класів додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу – п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.