Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 


Навчальні програми

 

Власне програми дивись на сайті Міністерство освіти і науки України

http://www.mon.gov.ua/

 

Перелік навчальних програм робочого навчального плану Харківської гімназії № 172 Харківської міської ради Харківської області для вивчення предметів варіативної складової у 1-11 класах у 2017/2018 навчальному році

 

Назва навчального предмета

Клас (-и)

Назва навчальної програми, за якою здійснюється навчання

Рік та видавництво навчальної програми

Тип навчальної програми

(державна

або авторська)

Ким дозволена до використання

(ким затверджена)

Кількість годин, нормативно встановле

них програмою

Кількість годин,

що фактично відведено робочим навчальним планом

Примітки

Читаємо, розуміємо, творимо

1-2

Програми курсів за вибором для початкових класів. Варіативна складова Базового навчального плану. Книга 3/ Упор.: Г.В.Древаль, Л.Ф.ІДербакова, А.В.Лотоцька

Мандрівець,

2015

Державна

 (лист ІІТЗО від 30.07.2014

 № 14.1/12-Г-1397)

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

Хореографія

1-4

Програми для позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів: художньо-естетичний напрям

Сайт МОН України

Державна

МОН України (лист від 02.04.2012

 № 1/Ц-4294)

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

Споживча етика

5

Основи споживчих знань: навчально- методичний посібник для ЗНЗ. 1-12 класи

Навчально- методичний посібник для ЗНЗ. 1-12 кл.

Державна

Лист ІІТЗО від 15.10.2013 № 14.1/12-Т-592

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

Основи раціонального споживання

7

Державна

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

Стилістика сучасної української мови

10-ті, 11-А

Програма факультативного курсу (авт. Авраменко О.М., Чукіна В.Ф.)

Грамота, 2013

Державна

(лист ІІТЗО від

02.07.2013 № 14.1/12-Г-260

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

Харківщино- знавство

9

Методичні рекомендації до навчальної програми «Харківщинознавство» спеціального курсу варіативної складової навчального плану ЗНЗ для учнів 8-9 класів

Сайт КВНЗ «ХАНО»

Регіональна

Науково-методична рада з питань освіти МОНУ, протокол від 20.07.2016 №4

70

 (2 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

Модифікація програми, яка погоджена на засіданні

методичної ради МЦ

Управління  освіти

адміністрації Київського району, протокол від 12.06.2017 № 4

 

Російська мова

5-6

Навчальна програма для ЗНЗ з навчанням українською мовою «Російська мова. 5-9 класи» (укладачі: Баландіна Н.Ф., Синиця І.А., Фролова Т.Я. та інші

Час майстрів, 2013

Державна

МОНмолодьспорт України (лист від 06.06.2012 № 664)

105

(3 год. на тижд.)

52,5

(1,5 год. на тижд.)

 

Російська мова

10

Програма для  ЗНЗ з навчанням українською мовою «Російська мова (курс за вибором)» (автор Т.Я. Фролова)

www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary- education/ educational programs/1349869088/

Державна

МОН України (лист від 06.08.2010

 № 1/11-7504)

35

(1 год. на тижд.)

35

(1 год. на тижд.)

 

 

 

 Директор Харківської гімназії № 172

 Харківської міської ради Харківської області                                             О.А.Уткіна