Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 Графік навчального процесу

 

Структура навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні   заняття    будуть    організовані    за   семестровою  системою:  І семестр – з 1 вересня по 23 грудня 2016, ІІ семестр – з 09 січня по 26 травня 2017.

Тривалість уроків у ХГ № 172 становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин. Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 № 292 «Про запровадження Закону України  «Про загальну середню освіту»» (п.3.4)листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1–4-х класів компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками,додатковий облік і компенсація навчального часу в початковій школі у 2016/2017 навчальному році не проводитимуться.

Навчальний рік закінчується проведенням навчальних екскурсій та навчальної практики і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої шкіл.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться впродовж та наприкінці навчального року (рішення педагогічної ради, протокол від 02.06.2016 № 7, ради закладу, протокол 02.06.2016  № 7)  для  учнів  1–4-х  класів  протягом  4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день, для   учнів 5–8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5–6-х класах - по 3 академічні години на день,  у  7–8-х   класах – по   4   академічні  години  на  день,  у  10-х  класах – по  5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Вручення   документів   про базову загальну середню освіту планується провести 9 червня 2017,  про повну загальну середню освіту – 27 травня 2017.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно  осінні  з  24 жовтня  по 30 жовтня 2016, зимові з 26 грудня 2016 по 08 січня 2017, весняні з 25 березня по 02 квітня 2017.

       З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освіти можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, можуть проводитись для учнів 1-х класів додаткові тижневі канікули.

Режим роботи закладу –  п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.