Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 

Гімназійна медіатека

 
   
   
   
  
   

 

Правила користування бібліотекою-медіатекою

1.  Загальні положення:

 1.1. Право на вільний та безкоштовний доступ до медіатеки на базі шкільної бібліотеки мають учні та педагогічний колектив школи.

1.2. Медіатека на базі шкільної бібліотеки надає можливість користувачам користуватися фондами інформаційних ресурсів: 

-    книжковим фондом (навчальною, методичною, художньою, науково-популярною, довідковою літературою);

-     фондом періодичних видань (журнали, газети);

- фондом компакт-дисків, аудіо- та відеозаписів, предметними електронними базами даних, ресурсами мережі Інтернет;

-      комп’ютерними бібліотечно-інформаційними системами;

- довідково-бібліографічним апаратом (каталоги, картотеки, бібліографічні списки);

1.3. Режим роботи медіатеки узгоджується з годинами роботи школи, з метою забезпечення диференційованого підходу до користування медіатекою.

 

2. Обов’язки бібліотекаря медіатеки на базі шкільної бібліотеки:

- проводити первинний інструктаж користувачів щодо роботи в медіатеці;

- вести журнал інформаційних запитів користувачів;

- надавати користувачам інформацію про фонди електронних носіїв;

- забороняти користувачам працювати з тими ресурсами, які не відповідають призначенню;

- проводити консультації для користувачів щодо роботи з ресурсами електронних фондів;

- тримати під контролем стан збереження медіа-ресурсів, компакт-дисків,  технічного і програмного забезпечення;

- своєчасно наповнювати веб-сторінку «Шкільна бібліотека» на сайті навчального закладу.

 

3. Правила та обов’язки користувачів

 3.1. Користувачі медіатеки на базі шкільної бібліотеки мають право:

отримувати вичерпну інформацію про фонди, інформаційні ресурси та послуги, які надає медіатека на базі шкільної бібліотеки;

  •  користуватися довідково-бібліографічним апаратом медіатеки; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
  • отримувати тематичні, фактографічні, уточнюючі та бібліографічні довідки на основі фонду медіатеки;
  • отримувати консультаційну допомогу при роботі з інформацією на нетрадиційних носіях;
  •  брати участь у заходах, які проводяться медіатекою;
  • надавати практичну допомогу медіатеці  

 3.2. Обов’язки користувачів медіатеки на базі бібліотеки

Користувачі медіатеки на базі шкільної бібліотеки зобов’язані:

  •  дотримуватися правил користування медіатекою;
  • користуватися фондом медіатеки на базі шкільної бібліотеки лише в приміщенні бібліотеки;
  • при отриманні ресурсів користувач має переконатися у відсутності дефектів, при виявленні наступних – проінформувати бібліотекаря;
  • повертати документи до медіатеки у встановлений термін;
  • замінювати втрачені (пошкоджені) аудіовізуальні документи рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування медіатекою. 

 

 
 

Послуга «Віртуальна довідка». 

 

Для отримання довідки необхідно відправити запит на електронну адресу бібліотеки ([email protected]) згідно зразка.

 

 

Зразок запиту.

1. ПІБ замовника, клас.

2. Тематика запиту.

3. Термін виконання.