Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Нормативні документи

Нормативно-правова база

 

Цивільний кодекс України

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України «Про дошкільну освіту»

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Бюджетний кодекс України

Міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. N 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, та фізичного виховання для потреб їх фінансування» (зі змінами)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2011 № 398 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"