Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 


Адміністрація

    Уткіна О.А. – директор гімназії 
Забезпечує     реалізацію    державної    освітньої    політики     і   діє  від   імені навчально - виховного закладу.  Організує  виконання     рішень,    законодавчих  і  нормативних актів  і загальне управління гімназією. Підбирає   і   розстановляє   педагогічних,   навчально - допоміжних   працівників і молодшого обслуговуючого персоналу, створює умови для підвищення      кваліфікації і раціональної організації праці в школі, організовує атестацію педагогічних   працівників, стимулювання їх праці.  Здійснює зміцнення, розвиток і раціональне використання навчально-технічної  бази гімназії, забезпечення вимог санітарно-гігієнічного режиму, техніки безпеки, охорони праці, життя і здоров’я дітей.  Розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами, забезпечує після погодження з радою кошторис та організує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів.  Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу.  Організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педколективу, створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі.  За погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного закладу.  Створює умови для зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання.  Організовує планування роботи школи і адміністрації, координує діяльність адміністрації з радою гімназії, громадськими організаціями.  Керує роботою педагогічної ради.  Складає річний план.  Складає перспективний план.
 
 
 
 
     Домокош О.А. – заступник директора гімназії
    з навчально-виховної роботи     
Відповідає за: Складання навчального плану. Складання тарифікації Ведення табелю на заробітну платню. Ведення журналу замін і пропусків уроків  Календарне планування з: Історії Української мови та літератури  Російської мови та літератури Музики Образотворчого мистецтва Етики Художньої культури Індивідуального навчання Перевірку журналів. Стан викладання з: Історії  Української мови та літератури  Російської мови та літератури Музики Образотворче мистецтво Етики Художньої культури Індивідуального навчання Аналізує результативність навчальної роботи (2 рази на рік). Контролює роботу з обдарованими дітьми (звіт 1 раз на чверть). Складає звіт про виконання навчальних планів і програм ( довідка 1 раз на півріччя, наказ в кінці навчального року).Організує навчальну практику та екскурсії.Організує планування методичної роботи. Відповідає за:Якісні зміни в обладнанні кабінетів: Історії Української мови та літератури Російської мови та літератури Музики Образотворчого мистецтва Організацію індивідуального навчання. Ведення особових справ вчителів. Підготовку документації щодо атестації вчителів старшої школи. Звільнення від уроків фізичної культури, ДПА. Ведення особових справ учнів 7-А, 7-Б, 8, 10, 11 класи. Підготовку документів, надання звітів щодо ЗНО.  
 
   Мощенок Н.Д. – заступник директора гімназії
   з навчально-виховної роботи
Відповідає за: Складання розкладу уроків, узгодження з РАЙСЕС.  Календарне планування з:  Географії Трудового навчання  Біології   Хімії  Інформатики  Фізкультури  Перевірку журналів 5,6,7-В,7-Г, 9 класів.Планування замін. Планування курсової перепідготовки. Внутрішкільну звітність.Розклад ДПА, консультацій, складання екзаменаційних комісій.Підготовку екзаменаційного матеріалу.Складання звітів РВК.Складання звітів ЗНЗ.Щомісячну звітність щодо руху учнів. Здійснює моніторинг навчальних досягнень учнів.     Організацію роботи з Цивільної оборони. Організацію профільного навчання. Організовує роботу в гімназійних класах.Здійснює:Контроль за діяльністю МО.Організацію занять з цивільної оборони. Організацію роботи з учнями, що навчаються на початковому рівню.Контроль за роботою в гімназійних класах. 
 
  Сташкевич О.П. – заступник директора гімназії
  з навчально-виховної роботи                                                                                                                                                             
Здійснює:Аналіз результативності навчальної роботи в 1-4 класах (2 рази на рік, довідки) Контроль за перевіркою зошитів ( 1 раз на семестр - довідка).Перевірку класних журналів 1-4 класів. Контроль за діяльністю м/о початкових класів і англійської мови.Організацію додаткових навчальних послуг.Організацію індивідуального навчання.Організацію і проведення занять школи молодого вчителя ( довідка, наказ в кінці року).Організацію і контроль роботи груп подовженого дня. Відповідає за: Підготовку документації щодо атестації вчителів початкової школи. Якісні зміни в обладнанні класних кімнат англійської мови та початкової школи.Роботу ГПД ( наказ 2 рази  на рік). Ведення особових справ вчителів, що працюють в початковій школі.Ведення особових справ учнів початкової школи. Стан викладання предметів у школі І ступеню.Відповідає за безкоштовне харчування учнів 1-4 класів.Складання розкладу уроків початкової школи.
      
   Бухман О.Р.    – заступник директора гімназії
   з навчально-виховної роботи
Відповідає за: Діяльність психологічної служби. Організацію навчально-виробничої практики. Безкоштовне харчування учнів пільгового контингенту.Оформлення документів на матеріальну допомогу.Здійснює: Контроль за виконанням виховних планів ( довідка 2 рази на рік).Контакти з ІСН.Проведення нарад зі своїх питань , участь у роботі м/о класних керівників.Контроль за відвідуванням навчальних занять ( довідка 2 рази на рік).Неблагополучним контингентом ( довідка 1 раз на місяць) Контроль за діяльністю спортивних гуртків та секцій. Календарне планування з ОБЖД.Контроль за веденням класних журналів з питань попередження дитячого травматизму. Перевіряє стан викладання ОБЖД.Організовує роботу з попередження дитячого травматизму.Організовує роботу з батьками щодо виховання дітей.Організовує роботу з охорони праці.
 
    ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА ГІМНАЗІЇ  З ГОСПОДАРСЬКОЇ РОБОТИ
    СИЛКА В.Г. 
Здійснює:Ведення адміністративно – господарської і фінансової роботи. Звітність про придбання та списання матеріальних цінностей. Інвентаризацію майна гімназії. Складання графіків і організацію роботи обслуговуючого персоналу гімназії.Ведення табелю обслуговуючого персоналу.Складання проектів наказів згідно із своєю компетенцією і забезпечення його виконання.Складання графіку відпусток обслуговуючого персоналу і забезпечення його виконання.Забезпечення функціонування 2 будівель гімназії  за умови хвороби обслуговуючого персоналу.Отримання заробітної платні. Відповідає за:Протипожежну безпеку. Роботу систем енергопостачання, водопостачання та водовідведення двох будівель школи, опалювання, теплопостачання. Наявність та зберігання у належному стані матеріальних цінностей, які належать гімназії.Експлуатацію та ремонтні роботи двох будівель гімназії. Поточний ремонт приміщень гімназії.Санітарний стан приміщень гімназії.