Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 

ЗНО

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури.

Основною тенденцією суспільного виробництва ХХІ ст. є пріоритетний розвиток високих  технологій, широке впровадження наукових досягнень у реальне життя, інформатизація суспільства, формування нового способу життя. Одним із стратегічних завдань розвитку педагогічної науки є створення умов для використання комп’ютерних технологій та програмних засобів у навчально-виховному процесі.

            Інформатизація освітнього процесу є одним із важливих шляхів пізнання світу та науки і посідає провідне місце в реформі освіти України. У педагогіці поняття «інформаційні навчальні технології» - не нове. Усі педагогічні технології належать до інформаційних, бо будь-який навчальний процес – це передача інформації стосовно певної предметної галузі знань. На даному етапі розвитку суспільства в поняття «інформаційні навчальні технології» вкладається новий зміст, який привнесло використання технічних засобів інформатизації навчального процесу.

            Нові інформаційні технології навчання – це сукупність методології та технології навчання, в основу якої покладено використання комп’ютерних навчальних програм, електронних посібників і підручників, що забезпечують інтерактивний програмно-методичний супровід навчального процесу й є однією із форм реалізації мети та змісту сучасної парадигми гуманізованої освіти.

            Використання ІКТ навчального призначення в процесі вивчення основ наук сприяє підвищенню ефективності навчального процесу у сфері самостійного вибору й подання знань; опануванню загальних методів пізнання та стратегії засвоєння матеріалу; самостійному вибору режиму навчальної діяльності, організаційної діяльності, організаційних форм і методів навчання; розширенню світогляду; розвитку творчої особистості, формуванню комунікативних навичок, усного і писемного мовлення; переходу від традиційно пасивної форми сприйняття учнем інформації до її активного пошуку й усвідомленого оперування нею.

            До сучасних інформаційно-технологічних систем навчання слід віднести електронні рідери (книжки), розроблені Компанією PocketBook в Україні. Цей інноваційний засіб пристосований для швидкісного і зручного читання будь-яких текстів (навчальних, методичних, наукових, технічних, літературних…), втілює в себе найсучасніші світові розробки в галузі інноваційних технологій.

 

Презентацію можна завантажити або переглянути за посиланням:

(завантажити/переглянути)

 

Подобається