Харківська гімназія № 172 Харківської міської ради Харківської області

 


Зайцева Олена Володимирівна. Урок з хімії 9клас: Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Видатні вітчизняні вчені-хіміки

Клас:  9

Предмет: хімія

                                                           Урок №

Тема: Розвиток хімічної науки і виробництва в Україні. Видатні вітчизняні вчені-хіміки

Мета: розкрити значення хімічної промисловості як однієї з найважливіших галузей у світовому господарстві; визначити структуру та головне завдання хімічної промисловості як галузі науково-технічного прогресу; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати різні джерела знань; сприяти формуванню світогляду, активної громадської позиції, свідомого ставлення до розвитку господарства країни.

Очікувані результати: учні мають аналізувати рівень розвитку хімічної промисловості України та визначати проблеми та перспективи промисловості; учні мають називати імена видатних вітчизняних і зарубіжних науковців-хіміків та найважливіші хімічні виробництва в Україні.

Базові поняття та терміни: науково-технічний прогрес, хімічна промисловість, хімічна наука, виробництво.

Обладнання: карта промисловості України, портрети вчених.

Тип уроку: комбінований.

Методи навчання: словесні, наочні, частково пошукові, проблемні, дослідницькі.

 

Хід уроку

 

1. Організаційний момент

2. Етап перевірки домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань та мотивація навчальної діяльності

3.1. Слово вчителя.

Становлення хімії як науки в Україні відбувалося, у першу чергу, в Харкові, де в 1805 році виник перший в Україні університет. Саме тут хімія набула провідного значення серед інших природничих наук.

Сьогодні хімічна промисловість є однією з найважливіших галузей у світовому господарстві. Хімізація народного господарства України виявляється в широкому використанні мінеральних добрив у сільському господарстві та впровадженні хімічних технологій у промисловості. Хімізація народного господарства сприяє інтенсифікації виробничих процесів, економії витрат суспільної праці. Хімічна промисловість рухає НТП уперед, але є одним із головних забруднювачів навколишнього середовища. Використання різної сировини та різноманітність технологічних процесів визначають чинники і принципи розміщення підприємств хімічної промисловості.

3.2. Повідомлення теми уроку.

3.3. Формулювання разом з учнями мети уроку.

 

4. Етап засвоєння нових знань

Хімічна промисловість – комплексна галузь промисловості, яка забезпечує всі галузі господарства хімічними технологічними матеріалами та виробляє товари масового споживання.

Значення хімічної промисловості надзвичайно велике. Вона зумовлює науково-технічний прогрес інших галузей, може створювати нові матеріали з наперед заданими властивостями, сприяє найбільш повній переробці відходів інших галузей господарства, виготовляє товари народного споживання.

Слово вчителя: а зараз я хочу щоб ми з вами попрацювали з картою промисловості України. Я пропоную вам поділитися на дві групи. Ви знаєте, що на Україні достатньо підприємств хімічної промисловості, зараз користуючись картою та підручником позначте будь-ласка основні сировинні бази хімічної промисловості.

Діти працюють з картою та підручником.

 

Слово вчителя: Молодці. А тепер давайте озвучимо те, що ви нанесли на карті.

(Діти відповідають). Дуже добре, а тепер скажіть будь-ласка, а чи знаєте ви які види продукції виготовляє хімічна промисловість. (Діти відповідають). Подивіться будь-ласка на стіл, ви бачите предмети, які виготовляє хімічна промисловість, а тепер давайте визначимо, які підприємства беруть участь у виготовлені цих предметів. Для роботи вам знадобиться карта та картки з назвами підприємств, на цю роботу вам відводиться 10 хвилин. (Додаток 1)

                         (Учні працюють, після чого захищають завдання)

Слово вчителя: Дуже добре. Діти,  ви знаєте, що в наш час хімічна промисловість має деякі проблеми, які треба вирішувати, та я вважаю, що вона має і перспективи. Вам додому я задавала підготувати повідомлення про проблеми та перспективи розвитку хімічної промисловості. Будь-ласка запрошую до слова учнів.

                                                  (Повідомлення учнів.)

Слово вчителя: Прослухавши, наших виступаючих, хочу сподіватися, що хімічна промисловість у ваших надійних руках. Але нічого не можливо без людей, які своїми ідеями, експериментами, дослідженнями допомогли нам з вами, взагалі дізнатися, про хімічну промисловість. Це – видатні вчені-хіміки.  Я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на відеопрезентацію про українських вчених-хіміків.

                             (Вчитель показую та пояснює презентацію)

 

5. Узагальнення й систематизація знань

5.1. Робота з підручником і конспектом.

         Слово вчителя: а зараз я пропоную вам скласти схему про міжгалузеві зв’язки хімічної промисловості. (Діти складають схему)

5.2. Технологія «Мікрофон».

Учні висловлюють свою думку щодо значення хімічної промисловості в сучасному світі.

 

6. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Індивідуальне завдання

Підготуйте повідомлення на одну з тем:

1. Екологічні проблеми, пов’язані з атмосферою.

2. Екологічні проблеми, пов’язані з водою.

3. Екологічні проблеми, пов’язані з ґрунтами.

 

7. Підбиття підсумків уроку

Прийом «Закінчи речення»

Мене на уроці (вразило / зацікавило / здивувало)…

Для мене стало (відкриттям / здалося оригінальним / неоднозначним)…

Мені здалося (не дуже вдалим / сухим, нецікавим / незначним / недоцільним)…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 1

Структура хімічної промисловості

 

Хімічна промисловість

 

Основна

 

хімія

 

Хімія органічного синтезу

 

Нафтохімічна та гумоазбестова промисловість

 

Видобуток: сірки; кам'яної солі; калійної солі; вугілля; нафти; газу; іншої хімічної сировини

Виробництво: кислот; лугів; солей; соди

 

Нафтохімія; лакофарбова; хіміко-фармацевтична; виробництво хімічних волокон; виробництво смол; виробництво пластмас

Виробництво шин, гумотехнічних виробів, предметів широкого вжитку

 

/uploads/editor/12193/666499/blog_/files/vidatni_ukrainski_vcheni_himiki.ppt

Подобається